"หญ้าแฝกแก้ปัญหาโรครากเน่าในแปลงปลูกพริก"

ในภาคตะวันออกการปลูกพริกไทยเป็นเรื่องที่เกษตรกรรู้วิธีปฏิบัติดีอยู่แล้ว    แต่การนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ในแปลงปลูกพริกไทย  ยังไม่พบว่ามีการทำมาก่อน องค์ความรู้การใช้หญ้าแฝกแก้ปัญหาโรครากเน่าในแปลงปลูกพริกไทย    จึงเป็นแบบอย่างของภูมิปัญญาเกษตรกรภาคตะวันออก   ในการนำหญ้าแฝกมาปลูกใช้ประโยชน์เพื่อลดการระบาดของโรครากเน่าของพริกไทยและแก้ปัญหาดินแน่นทึบ  ที่สามารถนำผลงานมาเผยแพร่องค์ความรู้ ดังต่อไปนี้

คุณบุญชัย  กิ่งมณี  หมอดินอาสาเมืองจันทบูรณ์  ปลูกพริกไทยมานานหลายปี    ได้เจอปัญหาของพริกไทย   ประการแรกพบว่า เมื่อพริกไทยที่ปลูกไว้แล้วตายลง หากนำต้นพริกไทยมาปลูกใหม่ในที่เดิมพริกไทยจะตายอีก ประการที่สอง ดินในแปลงปลูกพริกไทยน้ำซึมลงในดินได้ยากเนื่องจากหน้าดินจับตัวกันแน่นเป็นแผ่นคลุมผิวดิน

จึงได้ทดลองปลูกหญ้าแฝกบริเวณที่เคยปลูกพริกไทยตายซ้ำซาก  โดยการปลูกหญ้าแฝกรอบเสาปูนค้างพริกไทย  ขนาดกว้างยาว 1.5 x 1.5 ตารางเมตร ระยะห่างระหว่างหญ้าแฝกแต่ละต้น 30 เซนติเมตร ซึ่งจะใช้ประมาณ 35 ต้น ปลูกไปประมาณ 6 เดือน หญ้าแฝกเติบโตขยายกอเต็มพื้นที่  หลังจากนั้นให้นำหญ้าแฝกบริเวณโคนค้างพริกไทยออกเป็นช่องแล้วปลูกพริกไทยลงไป  ปรากฎว่าพริกไทยไม่ตายอย่างที่เคยเป็น  และสามารถอยู่รอดได้เป็นปกติ

ขณะเดียวกันได้ทดลองเอาหญ้าแฝกปลูกบริเวณที่ที่มีปัญหาน้ำไม่ซึมลงดิน  โดยการปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวในแนวกึ่งกลางระห่วางต้นพริกไทย  แต่ละต้นห่างกัน  30  เซนติเมตรขุดหลุมแล้วใส่ปุ๋ยหมัก 1 กำมือ  หลังปลูก 1 เดือนหญ้าแฝกจะสูงประมาณ  50  เซนติเมตร  แล้วตัดใบหญ้าแฝกให้เหลือ  20-35  เซนติเมตร  อีก  1-2  เดือนต่อมาระยะนี้รากหญ้าแฝกยึดดินค่อนข้างแน่นแล้ว ใช้เคียวเกี่ยวใบหญ้าแฝกได้  หลังจากนั้น  2-3  เดือน  สามารถใช้เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ จะตัดได้เร็วขึ้น  หลังจากดำเนินการปลูกหญ้าแฝกดังกล่าวแล้ว  ปรากฎว่า  ผิวหน้าดินที่เป็นแผ่นดานร่วนซุยดีขึ้นไม่กระด้าง  เป็นการแก้ปัญหาดินแน่นซึ่งน้ำไม่สามารถซึมลงในดินได้ ที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะรากหญ้าแฝกมีปริมาณมากและหยั่งลึกลงไปในดินทำให้ดินที่แน่นทึบเกิดช่องว่างภายในดินน้ำซึมผ่านได้ง่าย ส่วนใบหญ้าแฝกที่ตัดคลุมดินจะเน่าเปื่อยคลุกเคล้าเป็นอินทรียวัตถุในดินทำให้ดินดีขึ้น

อีกหนึ่งความสำเร็จจากภูมิปัญญาเกษตรกรภาคตะวันออก

 


 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

ก็okนะopen-mounthed smile

#2 By คนๆนึง (125.24.175.169) on 2010-09-26 13:32

น่ารักดี

#1 By นก (111.84.241.113) on 2010-09-11 12:19