ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ

    วัสดุ     
          1. ปุ๋ยคอก (มูลไก่, มูลวัว) 20 กก.
          2. ขี้เถ้าแกลบ 20 กก.
          3. รำละเอียด 1 กก.
          4. น้ำสกัดชีวภาพสูตรใดก็ได้จาก 4 สูตร ผสมน้ำอัตรา 100 ซีซี/น้ำ20 ลิตรหรือหัวเชื้อจุลินทรีย์+

น้ำสกัดชีวภาพ

สูตรใดสูตรหนึ่ง (ไม่ต้องผสมน้ำ)


     วิธีทำ
          1. ผสมคลุกเคล้าปุ๋ยคอก ขี้เถ้าแกลบ และรำละเอียดตามอัตราส่วนที่กำหนดข้างต้นให้เข้ากัน
          2. ราดด้วยน้ำสกัดชีวภาพผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนดข้างต้น หรือหัวเชื้อจุลินทรีย์+น้ำสกัดชีวภาพ

สูตรใดสูตรหนึ่ง (เพียงเล็กน้อย)                                   
          3. ผสมคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน โดยให้มีความชื้นในกองปุ๋ยประมาณ 50%
          4. หมักทิ้งไว้จนกว่าความร้อนในกองปุ๋ยจะลดลงจึงนำไปใช้ในการเตรียมดินหรือโรยรอบ

โคนต้นพืชปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตโดยนำมูลสัตว์ชนิดต่างๆผสมคลุกเคล้า

กับขี้เถ้าแกลบหรือกากอ้อยและรำละเอียด แล้วใช้กากน้ำตาลและหัวเชื้อจุลินทรีย์ เป็นตัวเร่ง

ปฏิกิริยาการย่อยสลายให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีอนุภาคเล็กลง

     ข้อควรปฏิบัติและข้อสังเกตในการทำปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ

          1.ระหว่างการหมักปุ๋ย ต้องรดน้ำกระสอบป่านให้ชื้นตลอดเวลา เพื่อให้จุลินทรีย์

ทำหน้าที่ย่อยสลายวัตถุดิบได้อย่างสมบูรณ์                                                                                                       

 2.ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพที่ย่อยสลายจนสมบูรณ์แล้ว จะเย็นตัวลงและไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน

แต่จะมีกลิ่นของเชื้อราเห็ดและเส้นใย เชื้อราสีขาวกระจายทั่งกองปุ๋ยหมัก ส่วนวัสดุใน

กองปุ๋ยจะอ่อนนุ่มและมีสีน้ำตาลเข้มจนถึงสีดำ

     การใช้ประโยชน์

    พืชผัก
          คลุกเคล้ากับดินในระยะเตรียมแปลงปลูก อัตรา 1.5-2 กก./ตรม. โรยแต่งหน้า
:         ผักกินใบ  โรยแต่งหน้าหลังเมล็ดงอกประมาณ 15 วัน อัตรา 1 กก./ตรม.
          ผักกินผล  โรยรอบโคนต้นในระยะติดผลและหลังเก็บผลผลิต อัตรา 50-100 กรัม/ต้น

    ไม้ผล
        
 โรยรอบทรงพุ่ม อัตรา 5-10 กก./ต้น

 

 

 

 

 

 


เพลงรัก - KAMIKAZE

Comment

Comment:

Tweet

ดดดดดดด.....

#3 By ปาง (182.93.151.210) on 2010-09-27 16:51

ปุ๋ยหมักไม่ต้องใส่นำยาได้เปล่า.....sad smile cry

#2 By ปาง (182.93.151.210) on 2010-09-27 16:50

#1 By (124.121.208.164) on 2009-11-12 11:05