"หญ้าแฝกลดปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืชผักบนยอดดอย"

 

พื้นที่ภาคเหนือบนยอดดอย ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง บ้านนอแล  ตำบลม่อนปิ่น  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นหมู่บ้าน 1 ใน 17  แห่ง  ที่ผลิตผักอินทรีย์ออกจำหน่ายในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้น  ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง   กรมพัฒนาที่ดิน  ได้นำหญ้าแฝกเข้าไปส่งเสริมในระบบของการผลิตผักอินทรีย์  ร่วมกับการใช้สารอินทรีย์ที่เป็นปุ๋ยและสารไล่แมลง ทำให้มีการพัฒนาองค์ความรู้   ภูมิปัญญาจากการใช้หญ้าแฝกลดปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืชผัก

หญ้าแฝกกับแมลงศัตรูพืชผัก

ในการส่งเสริมให้เกษตรชาวเขาเผ่าปะหล่องทำการปลูกผักบนขั้นบันไดดิน ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงได้ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกที่บริเวณขอบขั้นบันไดดินเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน     ซึ่งในช่วงแรกได้แนะนำให้ชาวเขาดูแลปลูกซ่อมแซมให้แนวหญ้าแฝกหนาแน่น  เมื่อหญ้าแฝกมีอายุได้  1  ปีเศษ  เกษตรกรชาวเขาก็เริ่มเกี่ยวใบที่ความสูงระดับ  40 เซนติเมตร  นำใบหญ้าแฝกไปคลุมแปลงปลูกผัก           เกษตรกรชาวเขาจะกระทำเช่นนี้อย่างต่อเนื่องไป    นอกจากนี้หลังการเก็บผักแต่ละรุ่นเกษตรกรจะสับกลบเศษผักและเศษใบหญ้าแฝกที่คลุมอยู่  คลุกเคล้าลงในดิน   พร้อมด้วยใส่ปุ๋ยหมักที่ทำจากหญ้าแฝก  เพื่อเตรียมแปลงไว้ปลูกผักรุ่นต่อไป  ในช่วงเวลาการปลูกผัก     เกษตรกรจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ผลิตได้  ซึ่งมีส่วนผสมของใบหญ้าแฝกหมักร่วมด้วยนั้น นำไปรดหรือพ่นผักที่ปลูกทุกๆ 10 วัน  ในรอบ 1 ปี จะมีการปลูกผักอินทรีย์จำนวน 4 รุ่น   พบว่า จำนวนของด้วงหมัดผักกาด  (Vegetable Flea beetle)  มีจำนวนลดลง 

กลไกสู่ความสำเร็จของหญ้าแฝกในการลดการระบาดของแมลงศัตรูผัก

หญ้าแฝกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีกอสีเขียวสด   มีการคายน้ำและทำให้บริเวณโดยรอบมีความชุ่มชื้นสูง   ซึ่งเป็นที่พิศมัยของแมลงศัตรูพืชตัวเต็มวัย   จึงได้มาวางไข่ที่บริเวณใกล้โคนกอหญ้าแฝก  หลังจากตัวอ่อนฟักออกมาก็จะคลานหนีแสงเข้าไปอยู่ตามซอกใบหญ้าแฝก  และจะติดกับดักขนหนามของใบหญ้าแฝกที่อยู่ตรงร่องใบ   โดยที่ตัวอ่อนไม่สามารถออกมาหาอาหารกินได้และจะตายในที่สุด  เมื่อเวลาผ่านไปปริมาณของแมลงตัวเต็มวัยเหล่านี้ก็จะลดลง  นอกจากนี้   กลิ่นของรากหญ้าแฝกก็อาจมีส่วนช่วยขับไล่แมลงบางชนิดได้ด้วย  ซึ่งเรื่องนี้ในสมัยก่อนนั้นชาวเขายังได้นำรากหญ้าแฝกหอมมาใส่ไว้ในที่เก็บเสื้อผ้าเพื่อไล่แมลง 

อีกหนึ่งความสำเร็จจากภูมิปัญญาเกษตรกรภาคเหนือ

 


 
     
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet